Zgłaszanie interwencji

Zgłoszenia  dotyczące obszaru całego miasta

przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu


986

Zgłoszenia pisemne można kierować na adres:

Straż Miejska Wrocławia

ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej Wrocławia za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Straż Miejska Wrocławia działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 02-08-2010 12:19:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Modzelewski 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 19-11-2018 13:35:34