Zgłaszanie skarg

Skargi

Przewodnik

Sposoby zgłaszania skarg

Skargi dotyczące pracy strażników oraz funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia można składać osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną i mailową.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej Wrocławia za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.


Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)

Skargi można zgłaszać osobiście
w Komendzie Straży Miejskiej Wrocławia
ulica Gwarna 5/7
w godz: pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30; śr: 7:30 - 17:30
tel. 71 347 16 39, fax. 71 347 16 34
Skargi pisemne można kierować pod adres:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną: skargi@strazmiejska.wroclaw.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 02-08-2010 12:40:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Modzelewski 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Modzelewski 13-01-2012 14:47:15