Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

 

strażnika miejskiego - aplikanta

w patrolach prewencyjnych

 

Kandydatem na strażnika miejskiego może być:

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

sprawność fizyczna i psychiczna);

 

Atutem będzie posiadanie przez kandydata:

komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice);

 

Zakres obowiązków :

 

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu

poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928).

 

Informacja o warunkach pracy :

 

 

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej Wrocławia składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w dniach roboczych od pn - pt w godzinach 08:00 - 14:00, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta”.

 

Wymagane dokumenty

 

Wzory oświadczeń do pobrania ze strony www.smwroclaw.pl

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).”

 

Przyjmowanie ofert kandydatów odbywa się w sposób ciągły. Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

 

Zatrudnienie kandydatów będzie następować sukcesywnie, w miarę napływających zgłoszeń. Szkolenie podstawowe może odbyć się poza Wrocławiem (na zasadach skoszarowania przez okres około 1,5 miesiąca).

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2018 r. wynosi poniżej 6%.

 

Wrocław, dnia 24 października 2018 r.

 

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

Zbigniew Słysz

 

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - październik 2018 r. (najnowsze).pdf 2018-10-26 16:16:19 pobrano 129 razy
2 zalacznik OŚWIADCZENIE (zgoda RODO 2018).pdf 2018-08-02 12:27:52 pobrano 143 razy
3 zalacznik kwestionariusz (zgoda)2018.pdf 2018-08-02 12:24:04 pobrano 153 razy
4 zalacznik 23_01_2018_12_13_56_Test sprawnościowy.PDF 2018-01-23 12:13:56 pobrano 648 razy
5 skasowany 10_01_2018_13_24_55_ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - grudzień 2017.pdf 2018-01-10 13:24:55 pobrano 447 razy
6 skasowany Ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - grudzień 2017.pdf 2017-12-20 07:40:32 pobrano 55 razy
7 skasowany Test sprawnościowy.PDF 2017-12-20 07:40:32 pobrano 193 razy
8 skasowany 23_08_2017_12_16_14_Program testu sprawnościowego.pdf 2017-08-23 12:16:14 pobrano 180 razy
9 skasowany 23_08_2017_09_39_50_program_testu_sprawnosciowego.pdf 2017-08-23 09:39:50 pobrano 4 razy
10 skasowany ogłoszenie o naborze PDF (skan).PDF 2017-05-24 13:56:46 pobrano 237 razy
11 skasowany Ogłoszenie o naborze.PDF 2017-04-25 06:47:10 pobrano 101 razy
12 skasowany kwestionariusz.pdf 2017-04-25 06:47:10 pobrano 717 razy
13 zalacznik oświadczenie.pdf 2017-04-25 06:47:10 pobrano 491 razy
14 skasowany program_testu_sprawnosciowego.pdf 2017-04-25 06:47:10 pobrano 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 25-04-2017 06:47:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 26-10-2018 16:16:19