Mapa serwisu

|---Strona Główna

Straż Miejska Wrocławia

|---Kierownictwo

|---Dane teleadresowe

|---RODO

|---Status prawny

|---Struktura organizacyjna

      |---Regulamin organizacyjny

|---Majątek

|---Zadania i kompetencje

Informacje

|---Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|---Praca w straży

      |---OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

      |---OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH

      |---Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

      |---Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2015

      |---Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2016

      |---Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze - 2017

      |---Ogłaszenie naboru kandydatów do pracy na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta (3 etaty) w Oddziale Ochrony Środowiska

      |---Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje

|---Zamówienia publiczne

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA "Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia "

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA "Dostawę obuwia dla Straży Miejskiej Wrocławia"

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

            |---ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA ?Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia ?

            |---Odpowiedzi

      |---Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

      |---Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |---Ogłoszenie o przetargu na dostawę elementów umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |---Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodów osobowych z napędem hybrydowym

      |---Ogłoszenie o przetargu na dostawę 3 sztuk samochodów i ich zabudowa na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH VPN ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

      |---Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |---Dostawę sprzętu komputerowego, licencji dostępowych CAL, sprzętu sieciowego oraz akcesoriów komputerowych i drukarek

      |---Remont i przebudowa budynku Straży Miejskiej Wrocławia przy ul.Wysokiej 6 we Wrocławiu

|---Oferty likwidacyjne

|---Ewidencje i rejestry

|---Informacja publiczna

|---Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

|---Kontrole

      |---KONTROLA Z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2011r

      |---KONTROLA Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU 2011r

      |---KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2011r

      |---KONTROLA Z REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2012 r

      |---KONTROLA Z WYDZIAŁU KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2013 r

      |---KONTROLA Z NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 2013r

      |---KONTROLA Z WYDZIAŁU KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2014 r

      |---KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2014 r,

      |---PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZUS

      |---KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2015 r

      |---KONTROLA Z NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 2015 r

      |---Dokumentacja dotycząca kontroli z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2017 r

      |---KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2017

      |---Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

      |---KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2016 r

|---Sprawozdania

      |---Sprawozdania zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji.