Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o wyniku naboru (aplikant2017) Sławomir Chełchowski 2017-05-29 10:51:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (aplikant2017) Sławomir Chełchowski 2017-05-29 10:51:36 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wyniku naboru (aplikant2017) Sławomir Chełchowski 2017-05-29 10:51:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-05-24 14:02:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-05-24 14:01:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-05-24 13:56:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-05-24 13:56:31 usunięcie załacznika
Wystąpienie pokontrolne Sławomir Chełchowski 2017-05-17 13:01:49 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Sławomir Chełchowski 2017-05-16 09:33:58 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sławomir Chełchowski 2017-05-05 09:07:28 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sławomir Chełchowski 2017-04-27 09:30:54 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sławomir Chełchowski 2017-04-27 09:14:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-04-25 08:48:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-04-25 07:00:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-04-25 06:52:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-04-25 06:48:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2017-04-25 06:47:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017 Sławomir Chełchowski 2017-04-25 06:45:48 usunięcie dokument
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2017-04-12 12:49:58 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2017-04-12 12:48:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/788/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2017-04-03 09:40:02 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2017 r. Sławomir Chełchowski 2017-02-27 10:01:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (aplikant2017) Sławomir Chełchowski 2017-02-23 08:43:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2016, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2017-02-17 06:45:33 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2016, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2017-02-17 06:45:04 usunięcie załacznika
Sprawozdanie za rok 2016, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2017-02-13 11:26:32 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2016, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2017-02-13 11:26:00 usunięcie załacznika
Sprawozdanie za rok 2016, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2017-01-25 08:55:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2017-01-25 08:52:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017 Sławomir Chełchowski 2017-01-10 13:32:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017 Sławomir Chełchowski 2017-01-10 11:45:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017 Sławomir Chełchowski 2017-01-10 11:35:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017 Sławomir Chełchowski 2017-01-10 11:33:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017 Sławomir Chełchowski 2017-01-10 11:31:33 dodanie dokumentu
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy Sławomir Chełchowski 2016-12-30 11:39:52 dodanie dokumentu
Wybór oferty Sławomir Chełchowski 2016-12-01 10:37:43 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Sławomir Chełchowski 2016-11-29 08:44:20 dodanie dokumentu
Oferta likwidacyjna 4/2016 Sławomir Chełchowski 2016-11-23 13:01:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA "Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia" Sławomir Chełchowski 2016-11-18 09:38:14 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA "Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia" Sławomir Chełchowski 2016-11-18 09:37:33 dodanie dokumentu