Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wystąpienie pokontrolne Sławomir Chełchowski 2016-09-19 14:26:10 dodanie dokumentu
Informacja Publiczna Sławomir Chełchowski 2016-09-19 13:34:53 edycja dokumentu
Ewidencje i rejestry, udostepnianie informacji publicznej Sławomir Chełchowski 2016-09-19 13:32:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sławomir Chełchowski 2016-09-09 11:03:01 edycja dokumentu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Sławomir Chełchowski 2016-09-02 10:37:54 dodanie dokumentu
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Sławomir Chełchowski 2016-09-02 10:19:04 dodanie dokumentu
Wyniki kontroli - Dotyczy wybranych zagadnień kadrowo -płacowych za okres od 1.01.2015 r. do 30.04.2016 r. Sławomir Chełchowski 2016-08-22 09:13:34 dodanie dokumentu
Oferta likwidacyjna 3/2016 Sławomir Chełchowski 2016-07-01 13:31:55 dodanie dokumentu
Ewidencje i rejestry, udostepnianie informacji publicznej Sławomir Chełchowski 2016-06-24 08:40:35 edycja dokumentu
Informacja Publiczna Sławomir Chełchowski 2016-06-24 08:35:37 edycja dokumentu
Kierownictwo Sławomir Chełchowski 2016-06-22 10:01:45 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:27:09 usunięcie dokument
Praca w straży Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:27:05 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:26:14 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:26:12 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna nr 4/2014 Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:26:10 usunięcie dokument
oferta likwidacyjna nr 3/2014 Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:26:09 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna nr 2/2014 Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:26:08 usunięcie dokument
Ofrta likwidacyjna 1/2014 Sławomir Chełchowski 2016-06-15 08:26:06 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna 2/2016 Sławomir Chełchowski 2016-06-14 08:29:36 dodanie dokumentu
Upoważnienia do kontroli Sławomir Chełchowski 2016-05-30 14:48:03 dodanie dokumentu
Oferta likwidacyjna 1/2016 Sławomir Chełchowski 2016-05-30 12:56:14 dodanie dokumentu
FINANSOWANIE STRAŻY MIEJSKICH Sławomir Chełchowski 2016-05-06 08:58:06 dodanie dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2016-04-25 09:06:29 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2016-04-25 09:05:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Chełchowski 2016-04-05 10:57:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-30 14:53:55 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2016-03-19 08:12:36 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2016-03-19 08:11:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-17 12:46:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-14 15:05:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-14 15:03:20 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2016 r. Sławomir Chełchowski 2016-02-15 10:38:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2016-02-15 09:29:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d Sławomir Chełchowski 2016-02-15 09:26:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2016-02-15 09:24:41 usunięcie dokument
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2016-01-25 12:24:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Sławomir Chełchowski 2015-12-10 10:09:58 dodanie dokumentu
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Sławomir Chełchowski 2015-12-04 13:08:34 dodanie dokumentu
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-12-02 11:49:27 dodanie dokumentu