Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Chełchowski 2016-04-05 10:57:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-30 14:53:55 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2016-03-19 08:12:36 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2016-03-19 08:11:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-17 12:46:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-14 15:05:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na stanowisko Strażnik miejski inspektor ds.wykroczeń- 2016 Sławomir Chełchowski 2016-03-14 15:03:20 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2016 r. Sławomir Chełchowski 2016-02-15 10:38:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2016-02-15 09:29:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d Sławomir Chełchowski 2016-02-15 09:26:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2016-02-15 09:24:41 usunięcie dokument
Sprawozdanie za rok 2015, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2016-01-25 12:24:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Sławomir Chełchowski 2015-12-10 10:09:58 dodanie dokumentu
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Sławomir Chełchowski 2015-12-04 13:08:34 dodanie dokumentu
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-12-02 11:49:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA ?DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ? Sławomir Chełchowski 2015-12-01 13:19:13 dodanie dokumentu
Wyniki kontroli - Dotyczy działań podjętych przez Straż Miejską Wrocławia w związku z wycinką drzew w rejonie ul. Turoszowskiej i Maślickiej Sławomir Chełchowski 2015-11-20 13:00:26 dodanie dokumentu
Kierownictwo Sławomir Chełchowski 2015-11-17 14:03:48 edycja dokumentu
Wyniki kontroli w związku ze skargą na wykorzystanie danych z systemu PESEL-NET Sławomir Chełchowski 2015-11-17 09:56:21 dodanie dokumentu
KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2015 r Sławomir Chełchowski 2015-11-17 09:32:03 usunięcie dokument
KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2016 r Sławomir Chełchowski 2015-11-17 09:31:56 usunięcie dokument
Wystąpienie pokontrolne Sławomir Chełchowski 2015-11-17 09:21:07 dodanie dokumentu
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-11-05 08:44:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2010, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży Sławomir Chełchowski 2015-09-23 10:18:53 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2011, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży Sławomir Chełchowski 2015-09-23 10:18:35 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2012, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-09-23 10:18:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2013, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-09-23 10:18:07 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-09-23 10:17:55 edycja dokumentu
Wyniki kontroli związanej z przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Sławomir Chełchowski 2015-09-07 11:50:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku aplikanta Sławomir Chełchowski 2015-07-13 19:39:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku aplikanta Sławomir Chełchowski 2015-07-13 19:37:27 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sławomir Chełchowski 2015-07-10 09:27:29 dodanie dokumentu
Odpowiedź na pytanie wykonawcy II Sławomir Chełchowski 2015-06-29 10:34:11 dodanie dokumentu
Odpowiedź na pytanie wykonawcy Sławomir Chełchowski 2015-06-25 13:40:44 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA ?Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia ? Sławomir Chełchowski 2015-06-23 14:59:08 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA ?Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia ? Sławomir Chełchowski 2015-06-23 14:58:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (aplikant marze - 2015) Sławomir Chełchowski 2015-05-19 14:45:00 dodanie dokumentu
Kierownictwo Sławomir Chełchowski 2015-04-27 14:55:30 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR IX/160/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/1580/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2015-04-27 14:51:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXII/1580/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 4 września 2014 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2015-04-27 14:49:28 dodanie dokumentu