Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie za rok 2013, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-04 13:34:57 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-04 13:32:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-04 13:31:14 usunięcie dokument
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-04 13:27:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-04 13:25:31 usunięcie dokument
Protokół z kontroli PIP Sławomir Chełchowski 2015-02-04 07:07:10 edycja dokumentu
Protokół z kontroli PIP Sławomir Chełchowski 2015-02-04 07:06:26 usunięcie załacznika
Protokół z kontroli ZUS Sławomir Chełchowski 2015-02-02 12:59:51 edycja dokumentu
Protokół z kontroli ZUS Sławomir Chełchowski 2015-02-02 12:59:26 dodanie dokumentu
Informacja Publiczna Sławomir Chełchowski 2015-01-19 08:43:23 edycja dokumentu
Protokół z kontroli PIP Sławomir Chełchowski 2014-12-18 10:24:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Chełchowski 2014-12-17 13:23:18 dodanie dokumentu
Odpowiedzi Sławomir Chełchowski 2014-12-15 10:21:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2014-12-09 12:54:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Chełchowski 2014-12-08 09:36:49 dodanie dokumentu
Status prawny Sławomir Chełchowski 2014-12-05 14:17:23 edycja dokumentu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Sławomir Chełchowski 2014-12-03 13:26:13 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sławomir Chełchowski 2014-12-03 09:39:54 edycja dokumentu
Struktura organizacyjna Sławomir Chełchowski 2014-12-03 09:28:33 edycja dokumentu
Status prawny Sławomir Chełchowski 2014-12-03 09:23:39 edycja dokumentu
Kierownictwo Sławomir Chełchowski 2014-12-03 09:14:50 edycja dokumentu
Oferta likwidacyjna nr 4/2014 Sławomir Chełchowski 2014-12-02 11:29:55 dodanie dokumentu
ogłoszenie Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:55:59 dodanie dokumentu
SIWZ Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:50:13 dodanie dokumentu
Zał nr 1 - formularz ofertowy Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:49:24 dodanie dokumentu
Zał. nr 2 - oświadczenie z art.22 ust.1 Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:48:14 dodanie dokumentu
Zał. nr 3 - oświadczenie z art.24 ust.1 Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:47:28 dodanie dokumentu
Zał. nr 4 - lista podmiotów należacych do tej samej grupy kapitałowj Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:45:09 dodanie dokumentu
Zał. nr 5 - formularz cenowy Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:44:27 dodanie dokumentu
Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Sławomir Chełchowski 2014-11-27 13:43:29 dodanie dokumentu
oferta likwidacyjna nr 3/2014 Sławomir Chełchowski 2014-11-07 12:15:45 dodanie dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2014-11-06 10:09:16 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2014-11-06 10:08:38 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2014-11-06 10:07:40 edycja dokumentu
ogłoszenie wyników naboru z 5.09.2014- aplikant Sławomir Chełchowski 2014-10-17 11:35:42 dodanie dokumentu
LISTA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO Sławomir Chełchowski 2014-09-24 15:04:33 dodanie dokumentu
Status prawny Sławomir Chełchowski 2014-09-22 09:41:33 edycja dokumentu
Status prawny Sławomir Chełchowski 2014-09-22 09:37:31 edycja dokumentu
ogłoszenie nabór aplikant - wrzesień 2014 Sławomir Chełchowski 2014-09-05 11:47:15 dodanie dokumentu
kwestionariusz Sławomir Chełchowski 2014-09-05 11:46:43 dodanie dokumentu