Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Straży Miejskiej Wrocławia


Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Straży Miejskiej Wrocławia

1.

Sygnalista w związku z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii dokonuje zgłoszenia o nieprawidłowościach w zakresie wskazanym w Artykule 2 ust. 1 Dyrektywy, dotyczących działania Straży Miejskiej Wrocławia (zwanej dalej SMW):

a) na dedykowane temu celowi konto poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@smwroclaw.pl.

b) poprzez spotkanie bezpośrednie na jego wniosek - tzn. spotkania zorganizowanego w siedzibie SMW w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

c) korespondencyjnie.

2.

Dla sposobów zgłaszania nieprawidłowości określonych w punkcie 1. litera b) i c) wskazuje się adres: Straż Miejska Wrocławia, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

3.

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację zgłaszającego.

4.

SMW po uzyskaniu zgłoszenia określonego w pkt. 1 niniejszej procedury, potwierdza jego otrzymanie w terminie 7 dni, dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, poprzez dokonania sprawdzenia stanu faktycznego i prawnego, w zakresie, którego zgłoszenie dotyczy oraz czy jest właściwa miejscowo i rzeczowo do jego przyjęcia i rozpatrzenia. SMW może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu.

5.

SMW przyjmuje zgłoszenie zewnętrze w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w zakresie jej działania, w związku z Artykułem 2 ust. 1. Dyrektywy.

6.

Sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponuje w momencie zgłaszania, że zgłaszane przez niego informacje są prawdziwe. Zgłoszenie powinno być dokonane w dobrej wierze i w interesie publicznym.

Zgłoszenia, które celowo i świadomie przekazują błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie korzystają z ochrony sygnalisty.

7.

Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy SMW lub zakresu jej działania przekazywane jest do organu właściwego do podjęcia działań następczych.

8.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach dotyczących zakresu działania SMW, przekazane przez inne organy publiczne, po realizacji działań określonych w pkt. 4, kierowane są do realizacji w ramach działań następczych SMW.

9.

O podjętych działaniach określonych w pkt. 4-7 SMW przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną na podany adres do kontaktu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

10.

SMW nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym

11.

Zgłoszenia określone w pkt. 1 rejestrowane są w Rejestrze zgłoszeń.

12.

Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie papierowej, w postaci książki z ponumerowanymi, przesznurowanymi stronami. Rejestr zawiera informację o dacie jego rozpoczęcia i zakończenia.

12.1. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu zamkniętym oraz w taki sposób, aby zabezpieczony był przed dostępem osób nieuprawnionych.

12.2. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się następujące dane:

1) numer sprawy;

2) przedmiot naruszenia;

3) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;

4) etap postępowania;

5) datę zakończenia sprawy;

6) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań;

7) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszeń zewnętrznych.

13.

Zgłoszenia określone w pkt. 1 rozpatrywane są w drodze postępowań sprawdzających prowadzonych przez upoważnionego przez Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia pracownika Zespołu Kontroli, Skarg, Planowania i Analiz Straży Miejskiej Wrocławia.

14.

Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty jest dokonywane zgodnie z art. 5 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 ) i art. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725 oraz z art. 25 rozporządzenia (UE) 2016/679, art. 20 dyrektywy (UE) 2016/680 i art. 27 i 85 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

15.

Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Straż Miejska Wrocławia przyjmująca zgłoszenie zewnętrzne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Straży Miejskiej Wrocławia.doc (DOC, 19.50Kb) 2021-12-28 13:36:18 213 razy
2 Klauzula sygnaliści doc.doc (DOC, 43.00Kb) 2021-12-28 13:36:18 177 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 28-12-2021 13:36:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 28-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 28-12-2021 13:36:18