Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Struktura organizacyjna Sławomir Chełchowski 2015-04-27 14:45:59 usunięcie dokument
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-17 15:23:32 edycja dokumentu
Lista osób dopuszczonych do testów sprawnościowych Sławomir Chełchowski 2015-04-16 18:39:24 dodanie dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 10:15:17 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 10:14:10 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 10:13:38 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 10:10:49 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 10:01:30 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 09:59:31 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 09:55:43 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 09:50:04 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 09:45:54 edycja dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 09:31:49 dodanie dokumentu
Strona Główna Sławomir Chełchowski 2015-04-10 08:18:34 usunięcie dokument
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2015-03-15 11:46:27 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2015-03-15 11:45:37 edycja dokumentu
Oferta likwidacyjna nr 8/13 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:21 usunięcie dokument
OFERTA LIKWIDACYJNA NR 7/13 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:20 usunięcie dokument
OFERTA LIKWIDACYJNA NR 6/13 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:18 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna 4/13 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:16 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna 3/13 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:15 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna 5/13 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:13 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:11 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:09 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:07 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:06 usunięcie dokument
Oferta likwidacyjna Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:52:04 usunięcie dokument
Program testu sprawnościowego Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:48:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:47:36 dodanie dokumentu
Kwestionariusz Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:46:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru aplikant - marzec 2015 Sławomir Chełchowski 2015-03-10 12:45:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2015-02-28 13:59:45 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2015-02-28 13:56:44 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2015-02-28 13:55:07 edycja dokumentu
Sprawozdania roczne Sławomir Chełchowski 2015-02-28 13:54:41 usunięcie załacznika
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-28 12:49:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-28 12:49:13 usunięcie załacznika
Sprawozdanie za rok 2010, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży Sławomir Chełchowski 2015-02-05 14:42:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2011, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży Sławomir Chełchowski 2015-02-05 14:40:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2012, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2015-02-04 13:37:39 dodanie dokumentu