Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-15 08:34:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 19:05:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 19:04:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 19:01:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 19:00:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 18:58:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 18:53:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (marzec 2019) Sławomir Chełchowski 2019-03-14 18:50:56 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Sławomir Chełchowski 2019-02-27 12:17:16 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Sławomir Chełchowski 2019-02-27 12:15:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w Oddziale Ochrony Środowiska Sławomir Chełchowski 2019-02-13 14:37:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w Oddziale Ochrony Środowiska Sławomir Chełchowski 2019-02-13 13:06:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w Oddziale Ochrony Środowiska Sławomir Chełchowski 2019-02-13 13:06:33 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w Oddziale Ochrony Środowiska Sławomir Chełchowski 2019-02-13 12:24:31 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2019 r. Sławomir Chełchowski 2019-02-12 08:47:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2018, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2019-02-07 10:02:51 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2018, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Sławomir Chełchowski 2019-02-07 10:01:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników naboru (styczeń 2019) Sławomir Chełchowski 2019-01-14 07:28:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników naboru ( styczeń 2019) Sławomir Chełchowski 2019-01-14 07:27:18 usunięcie dokument
Ogłoszenie wyników naboru ( styczeń 2019) Sławomir Chełchowski 2019-01-14 07:26:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Chełchowski 2018-12-06 09:31:39 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Sławomir Chełchowski 2018-11-29 14:31:02 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sławomir Chełchowski 2018-11-22 09:23:04 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2018-11-21 13:10:24 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia Sławomir Chełchowski 2018-11-21 13:10:13 dodanie dokumentu
Zgłaszanie interwencji Sławomir Chełchowski 2018-11-19 13:35:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (październik 2018) Sławomir Chełchowski 2018-11-02 08:39:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2018-10-26 16:16:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2018-10-26 16:15:15 usunięcie załacznika
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT - stale przyjmowane są aplikacje Sławomir Chełchowski 2018-10-26 16:13:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sławomir Chełchowski 2018-10-25 07:16:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sławomir Chełchowski 2018-10-25 07:15:06 edycja dokumentu
Oferta likwidacyjna 7/2018 Sławomir Chełchowski 2018-09-04 12:33:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru KP 2018 specjalista Sławomir Chełchowski 2018-08-27 11:57:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru KP 2018 specjalista Sławomir Chełchowski 2018-08-27 11:56:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru do KK (wrzesień 2018) Sławomir Chełchowski 2018-08-27 11:54:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru (aplikant - wrzesień 2018) Sławomir Chełchowski 2018-08-27 11:51:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko strażnika miejskiego - specjalisty (1 etat) w Zespole ds. Kontroli i Skarg Sławomir Chełchowski 2018-08-02 12:42:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko strażnika miejskiego - specjalisty (1 etat) w Zespole ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych Sławomir Chełchowski 2018-08-02 12:41:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko strażnika miejskiego - specjalisty (1 etat) w Zespole ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych Sławomir Chełchowski 2018-08-02 12:37:47 dodanie dokumentu