Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia

Nr umowy o dofinansowanie: 

RPDS.02.01.02-02-0017/21-00 z dnia 30.09.2021 r.
 

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Działanie 2.1 E-usługi publiczne
Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:

Celem projektu jest informatyzacja funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia (SMW) oraz rozwój e-usług publicznych dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu koordynacji działań. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie następujących celów szczegółowych:

  1. automatyzacja procesów biznesowych w obszarze działalności SMW wspomagających procesy decyzyjne,
  2. usprawnienie komunikacji i wymiany danych między komórkami wewnętrznymi SMW a SMW a wydziałami Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW),
  3. usprawnienie procesu załatwienia sprawy (zgłoszenia interwencji, zgłoszenia skargi) oraz komunikacji mieszkańców ze SMW,
  4. zwiększenie dostępu do wiedzy (dla mieszkańców, wszystkich zainteresowanych osób) na temat działalności SMW,
  5. zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników SMW dzięki organizacji szkoleń z zakresu obsługi systemu.

Projekt zakłada zakup i wdrożenie Systemu Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia (SKD), przygotowanie dokumentacji systemu, przeprowadzenie szkoleń administratorów oraz użytkowników systemu oraz zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia/funkcjonowania systemu (serwer aplikacyjny). 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 107 982,785 PLN
  • Kwota dofinansowania: 604 932,25 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 712 915,00 PLN

Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu: Straż Miejska Wrocławia

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (http://rpo.dolnyslask.pl/)
Mapa Dotacji (http://www.mapadotacji.gov.pl/)
Portal Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 15-12-2021 13:11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 15-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 15-12-2021 13:11:24