Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Mapa serwisu

Straż Miejska Wrocławia

|--- Strona Główna

|--- Kierownictwo

|--- Dane teleadresowe

|--- Status prawny

|--- Struktura organizacyjna

      |--- Struktura organizacyjna

|--- Majątek

|--- Zadania i kompetencje

|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|--- Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Projekty unijne

Praca w straży

|--- Stanowiska mundurowe

|--- Stanowiska cywilne

Ogłoszenia

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Oferty likwidacyjne

Informacje

|--- RODO

|--- Ewidencje i rejestry

|--- Informacja publiczna

|--- Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Sprawozdania i Kontrole

|--- Kontrole

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2015 r

      |--- KONTROLA Z NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 2015 r

      |--- KONTROLA Z ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU 2019

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2019 r

      |--- Dokumentacja dotycząca kontroli z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2017 r

      |--- KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2017

      |--- Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2016 r

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji.

|--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sygnaliści

|--- Sygnaliści zewnętrzni