Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Mapa serwisu

Straż Miejska Wrocławia

|--- Strona Główna

|--- Kierownictwo

|--- Dane teleadresowe

|--- Status prawny

|--- Struktura organizacyjna

      |--- Regulamin organizacyjny

|--- Majątek

|--- Zadania i kompetencje

|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|--- Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Praca w straży

|--- Stanowiska mundurowe

|--- Stanowiska cywilne

Ogłoszenia

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę 3 samochodów typu Picup Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 144 000 EURO NA "Modernizacja sieci komputerowej wraz z uruchomieniem w nowej siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14-16 we Wrocławiu"

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA "Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia "

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA "Dostawę obuwia dla Straży Miejskiej Wrocławia"

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

            |--- ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO NA ?Dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia ?

            |--- Odpowiedzi

      |--- Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- Ogłoszenie o przetargu na dostawę elementów umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodów osobowych z napędem hybrydowym

      |--- Ogłoszenie o przetargu na dostawę 3 sztuk samochodów i ich zabudowa na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH VPN ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

      |--- Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia

      |--- Dostawę sprzętu komputerowego, licencji dostępowych CAL, sprzętu sieciowego oraz akcesoriów komputerowych i drukarek

      |--- Remont i przebudowa budynku Straży Miejskiej Wrocławia przy ul.Wysokiej 6 we Wrocławiu

|--- Oferty likwidacyjne

      |--- Sprzedaż samochodów

Informacje

|--- RODO

|--- Ewidencje i rejestry

|--- Informacja publiczna

|--- Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Sprawozdania i Kontrole

|--- Kontrole

      |--- KONTROLA Z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2011r

      |--- KONTROLA Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU 2011r

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2011r

      |--- KONTROLA Z REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2012 r

      |--- KONTROLA Z WYDZIAŁU KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2013 r

      |--- KONTROLA Z NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 2013r

      |--- KONTROLA Z WYDZIAŁU KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2014 r

      |--- KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2014 r,

      |--- PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZUS

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2015 r

      |--- KONTROLA Z NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 2015 r

      |--- KONTROLA Z ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU 2019

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2019 r

      |--- Dokumentacja dotycząca kontroli z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2017 r

      |--- KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 2017

      |--- Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

      |--- KONTROLA Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2016 r

|--- Sprawozdania

      |--- SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z 2019 ROK

      |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

      |--- Sprawozdania zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji.