Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Zgłaszanie skarg

 

Sposoby zgłaszania skarg

 

Każdemu obywatelowi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano prawo do powszechnego składania skargi (art. 63 Konstytucji RP). Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego-dalej kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skargi, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres (w tym kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) wnoszącego. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencja, niespełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

O tym, czy pismo jest skargą, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa). Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W przypadku zgłoszeń telefonicznych informuje się obywateli o sposobie złożenia skargi.

Skargi można zgłaszać osobiście

w Komendzie Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

w godz.: pn, wt, czw, pt: 7:00 - 15:00; śr: 7:00 - 17:00

 

Skargi pisemne można kierować na adres:

Straż Miejska Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

 

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną: skargi@strazmiejska.wroclaw.pl

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kodeksu karnego).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 03_07_2020_08_30_18_SKARGI.doc (DOC, 30.00Kb) 2020-07-03 08:30:18 852 razy
2 Klauzula 2019 skargi.doc (DOC, 42.00Kb) 2020-07-02 09:27:40 445 razy
3 SKARGI.doc (, 30.00Kb) 2020-07-02 09:26:01 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 02-08-2010 12:40:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Modzelewski 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 17-04-2024 14:21:52