Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Opłacenie mandatu karnego

Mandaty

Opłacenie mandatu karnego

Od 1 kwietnia 2013r.  nie są przyjmowane opłaty w kasie Straży Miejskiej Wrocławia. Ni można również dokonywać płatności kartą.

W związku z przejęciem obsługi bankowej Gminy Wrocław i jej jednostek organizacyjnych przez Bank PKO BP, zmianie uległy numery rachunków bankowych.

Od 24 października 2012r. wpłaty na poczet Gminy Wrocław dokonywane powinny być na nowe konta.

Wpłat należnych Gminie Wrocław można dokonywać gotówką i kartą płatniczą bez prowizji w Punktach Obsługi Bankowej PKO BP w COM i COP ( dawne kasy UMW): ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, Kotlarska 41 i ul. Kromera 44.

Wpłat należnych Gminie Wrocław można również dokonywać gotówką bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP i jego agencjach w granicach administracyjnych miasta Wrocławia.

WYKAZ ODDZIAŁÓW PKO BP WE WROCŁAWIU:

Oddział  1 – ul. Wita Stwosza 33/35

Oddział  2 – Rynek 33

Oddział  3 – ul. Powstańców Śląskich 60

Oddział  5 – ul. Nowowiejska 5

Oddział  6 – ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 4-6

Oddział  7 – ul. Orzechowa 44

Oddział  8 – ul. Bolesława Krzywoustego 126

Oddział  9 – ul. Grabiszyńska 240

Oddział 10 – ul. Drukarska 38

Oddział 11 – ul. Kruszwicka 10/12

Oddział 12 – ul. Grabiszyńska 88

Oddział 14 – pl. Dominikański 3

Oddział 15 – ul. Chorwacka 2a

Oddział 16 – ul. Nowodworska 73

Oddział 17 – ul. Dziadoszańska 44

Oddział 18 – ul. Cypriana Kamila Norwida 25

Oddział 19 – ul. Gajowa 31

Oddział 20 – ul. Ludwika Solskiego 6

Oddział 21 – ul. Józefa Piłsudskiego 28/30

Oddział 22 – ul. Ołtaszyńska 92a/7

Oddział 23 – ul. Bolesława Krzywoustego 334

Oddział 24 – ul. Żmigrodzka 15

Oddział 26 – ul. Marcella Bacciarellego 8a

Oddział 27 – ul. Średzka 14

Oddział 28 – ul. Bolesława Prusa 1

 

WYKAZ AGENCJI PKO BP WE WROCŁAWIU:

4507 – ul. Długa 37-47

4510 – ul. Jedności Narodowej 170

4513 – ul. Świeradowska 70

4515 – ul. Żmigrodzka 58

4518 – ul. Komandorska 66

4519 – ul. Maksymiliana Jackowskiego 57

4528 – ul. Karola Olszewskiego 36

4553 – ul. Chorzowska 8

4554 – ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 4-6

4561 – Drukarska 36

4639 – Łukasza Górnickiego 41

4655 – pl. Jana Pawła II (przejście podziemne)

 

Mandat można również zapłacić przelewem z konta bankowego na konto Gminy Wrocław, numer rachunku:

94 1020 5226 0000 6102 0417 7291

 

Mandat karny kredytowany winien być opłacony w terminie 7 dni od daty nałożenia grzywny.

Osoba ukarana mandatem karnym kredytowanym będąca w trudnej sytuacji życiowej i finansowej starająca się o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu spłaty lub też umorzenie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, składając udokumentowany wniosek musi dokonać wpłaty w kwocie 10 zł tytułem opłaty skarbowej. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przeciwnym wypadku wniosek nie będzie rozpatrzony. Wniosek o zastosowanie w/w ulg w spłacie należności należy składać bezpośrednio do Działu Ulg w Departamencie Finansów Publicznych przy ul. Kotlarskiej 41 /Wydział Zarządzania Należnościami/. Wniosek należy tytułować na Prezydenta Miasta Wrocławia.

1)      Napisane i odręcznie podpisane podanie z prośbą o rozłożenie na raty/ umorzenia należności za mandat (seria, z dnia).... z dokładnym uzasadnieniem o trudnej sytuacji finansowej/materialnej

2)oryginał opłaty skarbowej w wysokości 10 zł i dołączenia oryginału opłaty do podania

3)wypełnione „Oświadczenie” wraz z załącznikami-dokumentami uwiarygadniającymi podane w „Oświadczeniu” informacje

4)kserokopia mandatu

Opłata skarbowa:

Gmina Wrocław

ul. Nowy Targ 1/8, Wrocław

Konto: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kwota: 10,00 zł

Tytułem : opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

·         w Punktach Obsługi Bankowej (dawne kasy)

·         w oddziałach PKO Bank Polski S.A. w granicach administracyjnych miasta Wrocławia

·         w filiach PKO Bank Polski S.A. w granicach administracyjnych miasta Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 346 16 30

poniedziałek-  piątek od 8.00 do 17.15

ul. Kotlarska 41
tel. +48 396 31 16

poniedziałek - piątek od 8. 00 do 17.15

ul. G. Zapolskiej 4
tel. +48 71 340 09 32

od poniedziałek - piątek od 8.00 do 17.15

al. Kromera 44
tel. +48 71 326 38 77

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł pobierana jest na postawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Odwołanie od mandatu karnego

Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia jedynym organem władnym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Rejonowy. Jednakże, aby Sąd mógł uchylić mandat muszą być spełnione dwie przesłanki:

  • mandat musi zostać nałożony za czyn niebędący wykroczeniem.
  • odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu, przy czym mandat staje się prawomocny z chwilą podpisania go przez osobę ukaraną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 02-08-2010 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 08-08-2014 10:24:32