Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Odholowanie pojazdu

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy nie został odholowany na parking strzeżony w oparciu o art. 50a lub 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.). Strażnik gminny wydaje dyspozycję usunięcia:

  1. W oparciu o art. 130a ust. 1 p.r.d., gdy stwierdzi:
  • pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

Powyższe przypadki kwalifikują pojazd do obligatoryjnego usunięcia.

  1. W oparciu o art. 50a ust. 1 p.r.d., gdy stwierdzi:

- że pojazd pozostawiono bez tablic rejestracyjnych lub pojazd znajduje się w takim stanie, że jego wygląd wskazuje, iż nie jest używany

Celem ustalenia, czy nie została wydana dyspozycja usunięcia pojazdu, należy się skontaktować z:

  • Oddziałem Centrum Kierowania i Monitoringu, nr telefonu 986 (całodobowo)

  • każdą Komisariatem Policji

Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z pojazdami usuniętymi w trybie art. 130a p.r.d. odbywa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny w Punkcie Obsługi Interesanta Straży Miejskiej Wrocławia (Budynku C) przy ul. Na Grobli 14 -16.

Osoba stawiająca się po zezwolenie na odbiór pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 p.r.d. obowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

W sytuacji, gdy dowód rejestracyjny został pozostawiony w pojeździe, niezbędne jest ustalenie (możliwe również telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikiem Referatu Wykroczeń), na który parking usunięty został pojazd, a następnie – po uprzednim poinformowaniu obsługi parkingu – zabranie z pojazdu dowodu rejestracyjnego.

Taki tryb wydawania zezwolenia określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

UWAGA!

Celem odbioru pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ust. 1 p.r.d. (pojazd bez tablic lub taki, którego wygląd wskazuje, że nie jest użytkowany) należy się skontaktować z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 148.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 02-08-2010 12:52:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Modzelewski 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 11-01-2022 13:25:53