Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Straży Miejskiej Wrocławia


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach nagrywania rozmów telefonicznych

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących do Straży Miejskiej Wrocławia jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe oraz inne przekazane informacje w trakcie rozmowy telefonicznej mogą zostać zarejestrowane w celu niezbędności:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej - Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i art. 6 ust. 1 lit c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679(dalej RODO);

  2. utrwalenia treści dokonanego zgłoszenia na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną porządku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz aktach powiązanych - art. 13 w zw. z art. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej Ustawa) i art. 6 ust. 1 lit e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679(dalej RODO) - w ramach realizacji zadań wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony porządku publicznego;

  3. wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń na potrzeby zabezpieczenia interesów Administratora - występującego w roli Pracodawcy w rozumieniu art. 31§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Prawo pracy - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

ODBIORCY DANYCH

Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione na żądanie uprawionych instytucji (policja, sądy, prokuratura) w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz inne informacje utrwalone w ramach rozmowy telefonicznej będą przetwarzane:

  1. Nagranie rozmów telefonicznych, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań przechowuje się przez okres do 3 miesiące od daty dokonania nagrania, lub do nadpisania.

  2. W przypadku, gdy nagrania rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Komendant dowie się, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin przechowywania danych osobowych zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  3. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANE

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych .doc (DOC, 46.00Kb) 2024-04-16 09:57:42 47 razy
2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Straży Miejskiej Wrocławia.docx (, 193.72Kb) 2023-10-24 15:46:58 218 razy
3 31_01_2022_13_43_55_Klauzula informacyjna telefony.doc (, 33.00Kb) 2022-01-31 13:43:55 205 razy
4 Klauzula informacyjna telefony.pdf (, 555.07Kb) 2022-01-31 13:41:38 228 razy
5 Klauzula informacyjna telefony.doc (, 33.00Kb) 2022-01-31 13:41:38 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 31-01-2022 13:41:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 31-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 16-04-2024 09:57:42