Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS


Klauzula informacyjna

Obsługa ZFŚS

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl, nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Straży Miejskiej Wrocławia w celu:

-

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

-

wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Pracodawca przechowuje  dane osobowe  przez okres niezbędny  do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także okres niezbędny  do dochodzenia praw lub roszczeń.

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 -17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 -2 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 04-04-2022 13:06:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 04-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 04-04-2022 13:07:52